ระบบอิมัลชั่น
ระบบอิมัลชั่น

ประเมินผล

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์แอสฟัลต์อิมัลชัน

คุณสมบัติหลัก

1. การออกแบบโมดูลรวมและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

2. ยืดหยุ่นปรับสัดส่วนสำหรับสารเติมแต่ง

3. การควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าการยอมรับสูตรขั้นต่ำ

4. ระบบควบคุมอัตโนมัติรวมถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของการผลิตอัตราส่วนน้ำมัน / น้ำปลุกและเซ็นเซอร์ที่ถูกต้อง ฯลฯ

5. ระบบควบคุมนั้นง่ายต่อการศึกษาและควบคุม ได้รับหน้าจอสัมผัสของมนุษย์และเครื่องจักร