RAP ป้อนไปยังตัวผสมโดยตรง
RAP ป้อนไปยังตัวผสมโดยตรง

ประเมินผล

รายละเอียดสินค้า

PRIMACH เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลยางมะตอย มันมีช่วงเต็ม 10 - 50% ของ RAP และโรงงานรีไซเคิลแอสฟัลต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ที่มีการกำหนดค่าระดับสูง การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของสภาพการทำงานในประเทศของผู้ใช้

RAP ป้อนไปยังตัวผสมโดยตรง:

เครื่องป้อน RAP -> ลิฟต์ RAP -> เครื่องกระโดด RAP -> เครื่องวัด RAP และเครื่องผสม