โรงงานยางมะตอย PMA105 กำลังดำเนินการในบังคลาเทศ

โรงงานยางมะตอย PMA105 กำลังดำเนินการในบังคลาเทศ

ย่อ

โรงงานยางมะตอย PMA105 กำลังดำเนินการในบังคลาเทศ

โรงงานยางมะตอย PMA105 กำลังดำเนินการในบังคลาเทศ

โรงงานยางมะตอย PMA105 ชุดหนึ่งซึ่งมีกำลังการผลิต 105 ตัน / ชั่วโมงใช้ในบังคลาเทศเพื่อก่อสร้างทางหลวงใหม่ ลูกค้าซื้อหนึ่งชุด 160t / h จาก PRIMACH ในปี 2560 เนื่องจากโรงงานยางมะตอย PRIMACH ทำงานอย่างเสถียรและเชื่อถือได้พวกเขาตัดสินใจซื้อโรงงานยางมะตอย 105m / h จาก PRIMACH อีกครั้งในปี 2018 ปัจจุบันโรงงานผสม PM105asphalt ทำงานได้เป็นอย่างดีด้วย การผลิต 12,000 ครั้งในสามเดือน