จะเลือกไซต์สำหรับโรงงานผสมยางมะตอยได้อย่างไร?

จะเลือกไซต์สำหรับโรงงานผสมยางมะตอยได้อย่างไร?

จะเลือกไซต์สำหรับโรงงานผสมยางมะตอยได้อย่างไร?
ไซต์โรงงานผสมยางมะตอยที่มีตำแหน่งสำคัญมากในการก่อสร้างทางเท้าแอสฟัลต์คอนกรีต มีอิทธิพลอย่างมากต่อ บริษัท ต่างๆในส่วนของคุณภาพการก่อสร้างถนนและต้นทุนการก่อสร้าง ตำแหน่งที่แตกต่างกันการนั่งสถานีผสมคุณภาพการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างแตกต่างกันตามลำดับ ที่ตั้งสถานีไม่เพียง แต่สามารถกำหนดความคืบหน้าของการก่อสร้างทางเท้ายางมะตอยเท่านั้น แต่ยังสามารถกำหนดคุณภาพของยางมะตอยได้อีกด้วย

ในกระบวนการนั่งของโรงงานผสมยางมะตอยควรเน้นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเลือกไซต์ การนั่งโรงงานผสมยางมะตอยมีปัจจัยดังต่อไปนี้:
1. โรงผสมยางมะตอยและปูฉากในระยะไกล.
2. โรงผสมยางมะตอยและวัสดุในระยะไกล.
3. เงื่อนไขการขนส่ง. หากสถานการณ์ไม่ชัดเจนเมื่อการขนส่งทางถนนเวลาในการขนส่งจะใช้เวลานานเกินไปในระหว่างการขนส่งและอุณหภูมิของยางมะตอยจะสูญเสียมากขึ้น
4. แหล่งจ่ายไฟ. ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของสถานีผสมทำงานได้อย่างถูกต้อง
5. ขนาดพื้นที่ที่ดิน. เนื่องจากวัตถุดิบที่จะวางซ้อนกันในพื้นที่ที่แน่นอนการทำงานปกติของยานพาหนะจึงต้องมีพื้นที่เพียงพอโรงงานผสมยางมะตอยทั้งหมดจึงต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้
6. สถานที่ที่มีสภาพธรรมชาติสถานีควรเลือกสภาพแวดล้อมและสถานที่แห้ง
7. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการพิจารณาหลักของโรงงานผสมยางมะตอยอยู่ห่างจากบริเวณที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียงได้

โรงงานผสมยางมะตอย