สวิตช์ป้องกันของถังเก็บร้อน:

สวิตช์ป้องกันของถังเก็บร้อน:

1、 สวิตช์โอเวอร์รันบนและล่าง

2、 สวิตช์บำรุงรักษาด้านบนของถังเก็บร้อน

3、 สวิตช์หยุดฉุกเฉินของตู้ควบคุมถังเก็บร้อน

4、 สวิตช์หยุดรถเข็นของคอนโซลการทำงาน