ข้อกำหนดอุณหภูมิของตัวกรองระหว่างการทำงาน:

ข้อกำหนดอุณหภูมิของตัวกรองระหว่างการทำงาน:

เมื่อทำงานอุณหภูมิของเต้าเสียบไม่ควรต่ำกว่า 80