อุปกรณ์ปิดผนึกของเครื่องเป่า:

อุปกรณ์ปิดผนึกของเครื่องเป่า:

พอร์ตฟีด, แหวนซีลปลายฟีด, แหวนแร็พ, แหวนซีลปลายปล่อย