สิ่งที่ควรให้ความสนใจในการใช้ระบบควบคุมเชื้อเพลิงความถี่แปรผัน?

สิ่งที่ควรให้ความสนใจในการใช้ระบบควบคุมเชื้อเพลิงความถี่แปรผัน?

ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างความถี่และแรงดันน้ำมันของตัวแปลงความถี่หากมีสัญญาณเตือนบนหน้าจอสัมผัสให้ตรวจสอบเหตุผลในการเตือน