วิธีใช้กลไกการทำความสะอาดของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนใหม่?

วิธีใช้กลไกการทำความสะอาดของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนใหม่?

หลังจากหยุดการผลิตแล้วให้หมุนลูกบิดเป่าไปที่ตำแหน่งเป่าและหมุนกลับไปที่ตำแหน่งการผลิตก่อนที่จะอุ่นการผลิตครั้งต่อไป