ต้องปรับพารามิเตอร์และกลไกใดบ้างในกรณีที่การเผาไหม้ผิดปกติหลังการจุดระเบิด?

ต้องปรับพารามิเตอร์และกลไกใดบ้างในกรณีที่การเผาไหม้ผิดปกติหลังการจุดระเบิด?

สูงสุดความดันต่ำสุด; สกรูควบคุมอัตราส่วนน้ำมันในอากาศ