ความแตกต่างระหว่างเตาแรงดันปานกลางและหัวเผาแรงดันสูง

ความแตกต่างระหว่างเตาแรงดันปานกลางและหัวเผาแรงดันสูง

หัวเตาแรงดันปานกลางใช้อากาศอัดในขณะที่หัวเผาแรงดันสูงไม่; ท่อทางเข้าและทางออกต่างกัน; ความดันของปั๊มแรงดันสูงแตกต่างกัน