สิ่งที่ควรทำหลังจากเตาถูกไฟฟ้าและก่อนจุดระเบิดครั้งแรก?

สิ่งที่ควรทำหลังจากเตาถูกไฟฟ้าและก่อนจุดระเบิดครั้งแรก?

ตรวจสอบว่าท่อน้ำมันและท่ออากาศเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่; การเดินสาย, ตำแหน่งของหอก, ตำแหน่งของแผ่นป้องกัน, ตำแหน่งของนักบิน IPC, ตำแหน่งของโฟโตเซลล์ position ตำแหน่งของประตู。ตรวจสอบระบบเซอร์โว และระบบอากาศ, ตรวจสอบทิศทางการทำงานของมอเตอร์