วิธีสำรองพารามิเตอร์ของเทอร์มินัล IND320?

วิธีสำรองพารามิเตอร์ของเทอร์มินัล IND320?

หลังจากปรับเทียบแล้วผู้ใช้จะได้รับพารามิเตอร์เส้นทางเมนู: [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่าเครื่องชั่ง] → [รับพารามิเตอร์] 'Zero Count', 'Load Weight', 'Span Count' จะแสดงในรายการนี้ จดพารามิเตอร์เหล่านี้และป้อนพารามิเตอร์เหล่านี้ในครั้งต่อไปเพื่อปรับเทียบ