ใน Motio หากสเกลเคลื่อนที่เมื่อจับภาพเป็นศูนย์ IND320 จะแสดง“ Be Motion 0”

ใน Motio หากสเกลเคลื่อนที่เมื่อจับภาพเป็นศูนย์ IND320 จะแสดง“ Be Motion 0”

1. ตรวจสอบการกำหนดค่ามาตราส่วน
2. ตรวจสอบโหลดเซลล์การเปลี่ยนสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าโหลดเซลล์เสียหายหรือไม่
3. ตรวจสอบพอร์ตสัญญาณของโหลดเซลล์เปลี่ยนเทอร์มินัลเพื่อตรวจสอบว่าพอร์ตสัญญาณเสียหายหรือไม่
4. ตรวจสอบว่าพอร์ตเคเบิลอยู่ใกล้หรือไม่