วิธีโหลดโปรแกรม CPU ของ PLC?

วิธีโหลดโปรแกรม CPU ของ PLC?


กดสวิตช์ของ CPU ไปที่ตำแหน่ง“ MRES”, เมื่อไฟหยุดกะพริบช้าๆเป็นเวลา 4 ครั้งให้ปล่อย (ในเวลานี้ปุ่มสวิตช์จะเด้งกลับไปที่ตำแหน่ง "STOP"), จากนั้นกดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "MRES", ไฟหยุดจะกะพริบ, รอจนกระทั่งไฟ MCC (ไฟแสดงสถานะสีเหลือง) สว่างขึ้นจนดับ, เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "RUN" การโหลดโปรแกรมจะเสร็จสมบูรณ์