สีของ A, B, C สามเฟสของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส

สีของ A, B, C สามเฟสของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส


มาตรฐาน IEC โดดเด่นด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงิน; มาตรฐานแห่งชาติคือสีเหลืองสีเขียวสีแดงเพื่อแยกความแตกต่าง