ข้อกำหนดการวางสายเคเบิลหุ้มฉนวน

ข้อกำหนดการวางสายเคเบิลหุ้มฉนวน


ชั้นป้องกันของสายสัญญาณจะต้องมีการต่อสายดินด้านเดียวและชั้นป้องกันของสายสื่อสารจะต้องต่อสายดินสองครั้ง