เมื่อพัดลมระบายอากาศเริ่มทำงานโดยตัวเชื่อมต่อแบบไฮดรอลิกระดับน้ำมัน

เมื่อพัดลมระบายอากาศเริ่มทำงานโดยตัวเชื่อมต่อแบบไฮดรอลิกระดับน้ำมัน

อย่างน้อย 40% อย่างน้อย 80%