ข้อกำหนดสำหรับความต้านทานต่อสายดิน

ข้อกำหนดสำหรับความต้านทานต่อสายดิน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 โอห์ม