โหมดการเชื่อมต่อสายเคเบิลของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับประตูระบายของถังเก็บความร้อน

โหมดการเชื่อมต่อสายเคเบิลของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับประตูระบายของถังเก็บความร้อน


เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟ 380V สามเฟสลวดความต้านทานจะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบสามเหลี่ยม, เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟ 220 V สองเฟสสายต้านทานจะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบดาว