วิธีใช้เครื่องลดความชื้นของ Filler Tank?

วิธีใช้เครื่องลดความชื้นของ Filler Tank?


ปิดวาล์วทางเข้าและทางออกเปิดวาล์วระบาย, ระยะเวลาการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น