การบำรุงรักษาลิฟต์ฟิลเลอร์และลิฟต์ร้อน

การบำรุงรักษาลิฟต์ฟิลเลอร์และลิฟต์ร้อน


1、 ขันสกรูชิ้นส่วนเชื่อมต่อให้แน่น;
2、 ระดับน้ำมันและคุณภาพของตัวลด;
3、 ความตึงของสายพานมอเตอร์;
4、 ความตึงของถังโซ่;
5、 ช่องว่างระหว่างแผ่นยางและถังโซ่ของลิฟต์ฟิลเลอร์;
6、 ช่องว่างระหว่างแผ่นยกรวมและถังโซ่;