การบำรุงรักษาตัวกรอง

การบำรุงรักษาตัวกรอง

1、 กระเป๋าและรองรับตัวกรอง;
2、 ปริมาณน้ำมันและความเร็วในการลดลงในหน่วยบำบัดอากาศ;
3、 สภาพการปิดผนึกของตัวกรอง;
4、 ความตึงของสายพานมอเตอร์ V ของ Exhauster Fan;
5、 สภาพใบพัดของ Exhauster Fan;
6、 ระดับน้ำมันและคุณภาพน้ำมันของข้อต่อไฮดรอลิก (Direct On Line);
7、 ห้องควบคุมอินเวอร์เตอร์ (Inverter Control);
8、 สภาพลูกปืนของ Exhauster Fan;