คุณต้องการเลือกระบบทำความร้อนสำหรับถังน้ำมันดินชนิดใด

คุณต้องการเลือกระบบทำความร้อนสำหรับถังน้ำมันดินชนิดใด

โดยทั่วไปมีสองวิธีในการทำความร้อนถังน้ำมันดิน

1. ระบบทำความร้อนน้ำมันร้อนเพื่อให้ความร้อนกับน้ำมันดินและ ตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม:

น. น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

ข. ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

ค. ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

2. เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า