รางวัลผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของโรงงานผสมจีนประจำปี 2020
รางวัลผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของโรงงานผสมจีนประจำปี 2020

คุณสมบัติ

ความถูกต้อง
2020/11/13 - 2030/11/13
การออกร่าง
T50 Summit ofWorld Construction Machinery Industry

คำอธิบายใบรับรอง

China Mixing Plant รางวัลผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน