รางวัลเทคโนโลยีนวัตกรรมโรงงานผสมของจีนประจำปี 2020
รางวัลเทคโนโลยีนวัตกรรมโรงงานผสมของจีนประจำปี 2020

คุณสมบัติ

ความถูกต้อง
2020/11/13 - 2030/11/13
การออกร่าง
T50 Summit ofWorld Construction Machinery Industry

คำอธิบายใบรับรอง

รางวัลเทคโนโลยีนวัตกรรมโรงงานผสมของจีน