100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีน
100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีน

คุณสมบัติ

ความถูกต้อง
2019/11/13 - 2029/11/13
การออกร่าง
T50 Summit ofWorld Construction Machinery Industry

คำอธิบายใบรับรอง

100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีน