รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานผสมจีนประจำปี 2019
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานผสมจีนประจำปี 2019

คุณสมบัติ

ความถูกต้อง
2019/11/13 - 2029/11/13
การออกร่าง
T50 Summit ofWorld Construction Machinery Industry

คำอธิบายใบรับรอง

China Mixing Plant รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน