รางวัลการผลิตขั้นสูงของอุปกรณ์ผสมจีนประจำปี 2019
รางวัลการผลิตขั้นสูงของอุปกรณ์ผสมจีนประจำปี 2019

คุณสมบัติ

ความถูกต้อง
2019/11/13 - 2029/11/11
การออกร่าง
T50 Summit ofWorld Construction Machinery Industry

คำอธิบายใบรับรอง

รางวัลการผลิตขั้นสูงของอุปกรณ์ผสมของจีน